Rīkstniecība     Wünshelrute
        Biolokācija     Water-divining
Radiestesia     Биолокация
Sveicināti Mārtiņa Ozola
mājas lapā
Visi šie vārdi pēc savas būtības ir ar vienu
nozīmi: meklēt ar rīkstītes vai svārsta palīdzību!
Rīkstniecību es praktizēju no 1976.gadā.
Foto no 2002.g. publikācijas rajona laikrakstā.
Es piedāvāju:
Aku rakšanas vietu noteikšanu
Āderu tīkla noteikšanu dzīvokļos
Jaunbūvju savietošanu ar āderu tīkliem
Praktiskus pasākumus sadzīves uzlabošanai āderu zonās
Attālinātu pirmreizējo situācijas izpēti
Zemes spēka vietu noteikšanu
KONTAKTI:
Cēsis, Latvija
e-pasts:
martins-o@inbox.lv
Tel.:
+37122010199